W 2023 roku suma dopłat do PIT sięgnęła 11,2 mld zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Co za tym stoi i kto może spodziewać się uiszczenia dodatkowej dopłaty?

Kto musi być gotowy na dopłatę?

Dopłata może wynikać z różnych przyczyn, najczęściej dotyczą osób, które:

Reklama
  • zmieniają pracę w ciągu roku, przy czym ich roczne zarobki przekraczają próg skali podatkowej - takie osoby, przechodząc między pracodawcami, mogą być objęte różnymi stawkami zaliczek na podatek (im wyższe zarobki i częstsza zmiana miejsca pracy, tym większa może być dopłata),
  • pracują jednocześnie na kilku etatach, np. mając kilka umów o pracę lub łącząc emeryturę z dodatkową pracą - w przypadku jeśli dochody przekraczają 120 tys. zł rocznie, a stawka pobieranych zaliczek wynosi 12%, na płatnika może zostać nałożony wyższy podatek,
  • samodzielnie rozliczają swoje dochody, szczególnie jeśli otrzymali nieodpłatne świadczenia, które muszą doliczyć do swoich przychodów,
  • płacą zaliczki według stałej stawki 12% - to może prowadzić do niedopłaty podatku, gdy dochody przekroczą określony próg, a podatnik nie zawnioskował o zmianę stawki zaliczki,
  • posiadają dochody zagraniczne - konieczność dopłaty podatku może wynikać z różnic w przepisach podatkowych między Polską a innymi krajami,
  • przekraczają limit kosztów uzyskania przychodu - to może prowadzić do niedopłaty podatku w przypadku przekroczenia określonych limitów ustawowych, np. limitu autorskich kosztów uzyskania przychodu,
  • korzystają z ulgi dla młodych do 26. roku życia lub ulgi 4+ dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, gdzie konieczność dopłaty podatku może wynikać z przekroczenia określonych limitów dochodowych lub utraty prawa do ulgi w związku z określonymi warunkami, takimi jak umieszczenie dziecka w instytucji opiekuńczej lub wychowawczej.

Termin uregulowania dopłaty

Podatek z tytułu rocznego rozliczenia PIT należy uregulować w określonym terminie. Osoby, które złożyły swoje roczne zeznanie podatkowe i otrzymały obliczoną nadwyżkę podatku do uregulowania, są zobowiązane do dokonania dopłaty do 30 kwietnia 2024 roku.

Co ważne, istnieje możliwość zmniejszenia kwoty podatku do uregulowania poprzez skorzystanie z ulg i odliczeń, które przysługują osobom uprawnionym. Dzięki temu można zmniejszyć sumę do zapłaty, co stanowi legalną strategię podatkową.