Kto może skorzystać?

Dofinansowanie oferowane przez miasto jest adresowane do osób, których nieruchomości znajdują się na obszarze, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Właściciele takich nieruchomości są zobowiązani do dokonania tego typu inwestycji na własny koszt z możliwością ubiegania się o wsparcie finansowe. Konieczne jest przy tym spełnienie warunku posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Reklama

Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024 roku. Co istotne, realizacja projektu musi zostać zakończona jeszcze w tym samym roku. Aby skorzystać z dofinansowania, postępuj zgodnie z podanymi krokami:

1. Wypełnij wniosek o udzielenie dotacji, dołącz do niego wymagane dokumenty. Wśród załączników, które należy przygotować m.in. zgodę właścicieli nieruchomości, dokumentację techniczna budowy przyłącza kanalizacyjnego, umowy na opróżnianie zbiornika oraz dowód zapłaty za wykonane usługi. Dokładny wykaz dokumentów znajdziesz na stronie warszawa19115.pl.

2. Złóż dokumenty we wskazane miejsce. Możesz przesłać je do Biura Ochrony Środowiska (al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa) lub złożyć osobiście w jednym z dostępnych punktów: Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego Urzędu Dzielnicy, Kancelarii ogólnej Urzędu (al. Jerozolimskie 44), lub Biurze Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2).

3. Po złożeniu wniosku i jego akceptacji podpisz umowę o udzielenie dotacji w Biurze Ochrony Środowiska. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

4. Wykonaj inwestycję, przeprowadź odbiór zrealizowanej inwestycji i podpisz umowę z firmą wodno-kanalizacyjną na odprowadzanie ścieków. Co ważne, rozpoczęcie inwestycji może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zawarciu umowy o udzielenie dotacji.

5. Po zakończeniu prac należy dokonać rozliczenia w Biurze Ochrony Środowiska. Dotacja zostanie przekazana na wskazane konto w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia.