FGŚP funkcjonuje w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki funduszowi pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach, które są niewypłacalne mają gwarancję otrzymania wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą.

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, liczba niewypłacalnych pracodawców i kwota wypłaconych świadczeń w roku ubiegłym była zbliżona do poziomu z roku 2017. Dodał, że spadła natomiast liczba osób otrzymujących świadczenia o ok. 12 proc.

Zdaniem Czopa w minionym roku utrzymywały się korzystne tendencje w gospodarce Podkarpacia. „Wzrastała sprzedaż, spadało bezrobocie. Miało to odzwierciedlenie w relatywnie niskim, na tle lat ubiegłych, poziomie wypłat świadczeń z FGŚP” – zaznaczył.

W ubiegłym roku utrzymywała się, obserwowana od 6 lat korzystna tendencja w zakresie spadku liczby niewypłacalnych pracodawców na terenie województwa według kryterium ich wielkości. Wśród 40 podmiotów, które były niewypłacalne, tylko jeden zatrudniał ponad 100 osób. Pozostałe przypadki dotyczyły małych przedsiębiorstw, w tym 26 zatrudniających do 20 pracowników.

Jak podkreślił dyrektor WUP, w grupie niewypłacalnych podmiotów dominowały firmy budowlane, papiernicze oraz wyposażenia sklepów. „Rzeczywisty obraz kondycji podkarpackich przedsiębiorstw zaburza jedna firma z branży papierniczej, która formalnie przeniosła swą siedzibę z Żywca (woj. śląskie) do Rzeszowa, co skutkowało koniecznością obsługi tego podmiotu i wypłatę świadczeń dla blisko 160 osób” – wyjaśnił Czop.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w 2018 roku odzyskał na rzecz FGŚP 1,9 mln zł z tytułu windykacji należności od niewypłacalnych podmiotów. (PAP)

autor: Wojciech Huk