Moody's obniżył ratingi Getin Noble Banku do Caa1 z B2 oraz do ca z caa1Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service obniżył rating indywidualny Getin Noble Banku (GNB) do ca z caa1 oraz długookresowy rating depozytów do Caa1 z B2, podał bank. Agencja umieściła ponadto długookresowy rating depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

"Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu dotychczasowych poziomów ratingów banku:

• Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): z caa1 do ca

• Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): z caa1 do ca

• Długookresowej oceny ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment): z B1(cr) do B2 (cr)

• Długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)): z B2 do Caa1" - czytamy w komunikacie.

Agencja poinformowała również o zmianie perspektywy długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)) i umieszczeniu go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

"Jednocześnie agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

• Krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr)

• Krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits (Local & Foreign)): Not Prime" - podsumowano.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)