Spółki Famuru zawarły umowę na sprzedaż PBSz na rzecz JSW za 204 mln złWarszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Spółki Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1 z grupy kapitałowej Famur podpisały z Jastrzębską Spółką Węglową umowę rozporządzającą sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Famur. Wartość transakcji to 204 mln zł.

"Spełnienie wszystkich warunków zawieszających transakcji pozwoliło zakończyć ponad roczny proces sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy JSW nabyła łącznie 4 430 476 akcji PBSz o łącznej wartości nominalnej 13 025 599,44 zł, stanowiący 95,01% kapitału zakładowego i uprawniający do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PBSz, podano.

"Sprzedaż PBSz to wynik konsekwentnej realizacji strategii Grupy Famur, która zakłada wzmocnienie części maszynowej i dezinwestycje aktywów nie stanowiących podstawowej działalności. Jednocześnie pozwala rzetelnie realizować zapisy umowy restrukturyzacyjnej dotyczące rozliczenia długu Grupy Primetech (dawniej Grupy Kopex). Środki pochodzące ze sprzedaży PBSz zostaną w całości przeznaczone na spłatę Transzy B zadłużenia. Warto podkreślić, że do kompletnej spłaty Transzy B spółka Primetech musiała dopłacić ponad 6 mln zł z własnych środków" - powiedziała prezes Primetech Beata Zawiszowska, cytowana w komunikacie

Łączna cena sprzedaży pakietu wynosi 204 mln zł, z czego 199 mln zł zostało zapłacone w dacie zamknięcia transakcji, natomiast 5 mln zł zostaje zatrzymane w celu zagwarantowania zapewnień sprzedającego i zostanie rozliczone po dacie zamknięcia transakcji, najdalej w terminie trzech miesięcy po tej dacie, poinformowano również.

PBSz posiada kompetencje w zakresie projektowania i budowy szybów. Spółka realizuje projekty dla polskiego górnictwa.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)