Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowały 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,34 mln zł wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,15 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 11,44 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2019 roku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 12 mln zł odnotowując wzrost o 0,7 mln zł względem roku 2018. Wzrost przychodu gotówkowego wynikał z rozszerzenia działalności Emitenta o pośrednictwo sprzedaży na rzecz podmiotów z poza grupy kapitałowej oraz wyższych przychodów reklamowych w 'Tygodniku Do Rzeczy'. Wzrost przychodów barterowych również wynikał z wyższego przychodu realizowanego w 'Tygodniku Do Rzeczy'. Grupa odnotowała również wzrost kosztu własnego sprzedaży o 2 mln zł oraz kosztów sprzedaży o 2,1 mln zł, rezultatem czego uzyskała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1,3 mln zł. Strata brutto oraz netto wyniosły odpowiednio 1 mln zł oraz 1,3 mln zł" - podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,02 mln zł wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)