Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Libet odnotował 13,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14 mln zł wobec 3,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,15 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 24,2 mln zł rok wcześniej.

"Mimo niższych przychodów spółce udało się zwiększyć rentowność sprzedaży z 21,5% do 29,5% dzięki podwyżce cen sprzedaży oraz optymalizacji kosztów operacyjnych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 16,2 mln zł wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 177,89 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)