Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,36 mln zł wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,4 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 49,22 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,1 mln zł w porównaniu z 93,71 mln zł rok wcześniej.

Istotny wpływ na poziom przychodów sprzedaży w I poł. br. r. miał średni kurs USD/PLN, który był wyższy o 8% r/r, co przełożyło się na wzrost przychodów o ok. 6,4 mln zł. EBITDA w I poł. 2019 wyniosła 16,2 mln zł, co oznacza, że również pozostała na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego (16,3 mln zł w I poł. 2018), podkreśliła spółka w komunikacie poświęconym wynikom.

"Głównym źródłem przychodów grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania, systemu PocketECG służącego do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca. W omawianym okresie 98% przychodów ogółem stanowiły przychody ze sprzedaży usług, a 2% przychody ze sprzedaży urządzeń" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2019 liczba złożonych do ubezpieczycieli wniosków o płatność była o 11% niższa w ujęciu rok do roku, przy czym średnia stawka za badanie denominowana w USD w tym okresie pozostała na podobnym poziomie r/r, podano także.

Medicalgorithmics informował na początku roku 2019 o zmianie stawek rozliczeniowych przez brokera MultiPlan i w związku z tym o podjęciu decyzji dotyczącej zmiany modelu biznesowego grupy. Zmiana ta jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów grupy.

"W tym kontekście najistotniejszym wydarzeniem, już po dniu bilansowym, jest zawarcie umowy z UnitedHealthcare Group. Jest to największa prywatna sieć ubezpieczeniowa w USA, dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela (ang. in-network) na terenie USA. Zarząd spółki oczekuje wpływu zawartej umowy na wyniki operacyjne grupy począwszy od IV kw. 2019" - napisano w komunikacie.

"Mamy za sobą bardzo intensywne półrocze, w którym nastąpił szereg działań prowadzących do transformacji modelu biznesowego spółki. Pracujemy nad zawarciem umów zarówno z ogólnokrajowymi, jak i lokalnymi płatnikami amerykańskich planów zdrowotnych. Obecna transformacja w organizację, która posiada mocne struktury sprzedaży, nowe narzędzia dotarcia do klientów, nowych, kluczowych pracowników stanowiących o rozwoju organizacji i wzroście jej wartości, zbliża się do finału. Optymalizacja, reorganizacja, wydajność kosztowa - to nasze cele we wszystkich filarach naszej działalności: marketingu, finansach, administracji i IT oraz R&D. Powstał bardzo sprawny model sprzedażowy in-network, do zespołu dostosowaliśmy zmiany organizacyjne. Oczywiście wiele przed nami, ale lwia część zmian za nami - czekamy na pozytywne efekty, które prawdopodobnie pojawią się w IV kk. 2019" - powiedział Peter G. Pellerito - Chief Executive Officer, Medi-Lynx.

"Mam dużą satysfakcję z tego, że wprowadzane w spółce zmiany idą w dobrą stronę. Najlepszym potwierdzeniem jest podpisana już po I poł. 2019, w dniu 26 lipca br. umowa z UnitedHealthcare Group. Podpisanie umowy o współpracy z największą prywatną siecią ubezpieczeniową w USA jest dla całej grupy ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia średnioterminowego celu, jakim jest zmiana modelu biznesowego. Przez okres I poł. 2019 zarząd spółki analizował możliwe opcje strategiczne. Chcemy kontynuować rozwój na kluczowych rynkach, przede wszystkim w USA" - dodał prezes Medicalgorithmics Marek Dziubiński.

Podkreślił, że operacyjnie i wizerunkowo dla spółki ważne uczestnictwo w corocznym największym kongresie naukowym w dziedzinie elektrofizjologii, jakim jest Heart Rhythm Society w Stanach Zjednoczonych w San Francisco.

"Zaprezentowaliśmy istotne, nowe badania, których byłem współautorem. Jednocześnie intensyfikujemy nasze działania poza obszarem USA. Dostarczamy urządzenia do partnera w Kanadzie, w Niemczech i UK kontynuujemy prace nad uzyskaniem kodów refundacyjnych, monitorujemy rozwój sprzedaży i rozpoznanie rynków na Bliskim Wschodzie. Te wszystkie działania mają na celu podniesienie rentowności naszej spółki" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 6,93 mln zł wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)