Ipopema TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia funduszu Kreos od mBankuWarszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 2 października, sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu w trybie art. 68 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzania funduszem Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy o przejęcie zarządzania funduszem" - czytamy w komunikacie.

Fundusz był zarządzany przez Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, któremu na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 20 sierpnia 2019 r. zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W związku z tym, na zasadzie art. 68 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz jest obecnie reprezentowany przez depozytariusza i od tego podmiotu nastąpi przejęcie zarządzania funduszem.

(ISBnews)