Quercus TFI miało 2,79 mln zł zysku netto, 3,27 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 2,79 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 26,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,27 mln zł wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,13 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 19,41 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 7,18 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 14,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 40,7 mln zł w porównaniu z 66,45 mln zł rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)