"Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 29 355 000 zł - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2021 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie.

Zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 27 grudnia 2021 r., planowany dzień wypłaty zaliczki: 3 stycznia 2022 r., wskazano również.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)