"Widzimy potrzebę podjęcia działań w celu pozyskania dodatkowych funduszy. Kwota dokapitalizowania powinna pozwolić spółce na jej oddłużenie w ramach porozumień z wierzycielami i tylko na ten cel przeznaczone zostaną pozyskane środki. Jest to obecnie jeden z kluczowych procesów mających zapewnić spółce możliwość dalszego rozwoju. Emisja serii E ma mieć charakter rozwojowy i ze względu na jej wartość wiązać się będzie z dużym prawdopodobieństwem z przejęciem kontroli nad spółką przez duży podmiot, z którym prowadzone są zaawansowane rozmowy" - powiedział prezes Dominik Staroń, cytowany w komunikacie.

W wyniku zakończenia realizacji kluczowych zadań operacyjnych w spółce, ze stanowiska prezesa zarządu zrezygnował Cezary Jasiński, który czasowo pełnił tę funkcję. Cezary Jasiński dalej będzie związany z działalnością Carbon Group, jednak w charakterze członka rady nadzorczej oraz akcjonariusza spółki. W miejsce Cezarego Jasińskiego powołany został Dominik Staroń, podano także.

Reklama

Carbon Group pod koniec ubiegłego roku zawarła list intencyjny z potencjalnymi inwestorami prowadzącymi działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii, którzy są zainteresowanymi dokapitalizowaniem spółki. Przewidziana wartość inwestycji wynosi co najmniej kilka milionów złotych w zamian za uzyskanie statusu podmiotu dominującego, przypomniano.

"Carbon Group konsekwentnie realizuje zapowiedziane wcześniej cele rozwojowe. W listopadzie spółka podpisała umowę z JMS Sp. z o.o. na wykonanie robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacjami niskoprądowymi dla budynków John Cotton Europe w Szczawnie-Zdroju. Całkowite wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty stanowi kilkakrotność wysokości kapitału zakładowego Carbon Group. Wcześniej spółka zawarła list intencyjny dotyczący określenia zasad oraz warunków przyszłej współpracy z CDBP sp. z o.o. wchodzącą w skład grupy kapitałowej Colliers Poland. Spółka poinformowała również o planach rozpoczęcia działalności w obszarze handlu węglem kamiennym i obrotem odnawialnymi źródłami energii. W tym celu oficjalnie w statucie spółki zarejestrowana została nowa nazwa, jak też rozszerzono przedmiot działalności" - czytamy dalej.

Carbon Group, która wcześniej funkcjonowała pod nazwą Elektromont, realizuje pełny proces inwestycyjny związany z projektowaniem, realizacją i uruchomieniem instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji teletechnicznych. Spółka w ostatnich miesiącach rozszerzyła również przedmiot swojej działalności o obszary handlu węglem kamiennym oraz obrotu odnawialnymi źródłami energii.

(ISBnews)