Bank Pekao chce wypłacić dywidendę za 2022 rok zgodnie z zapisanym w strategii dywidendowej przedziałem 50-75 proc. osiągniętego zysku netto, zapowiedział wiceprezes banku Paweł Strączyński.

"Zgodnie z naszą obecną wiedzą i obecną sytuacją bank chce pozostać bankiem dywidendowym i wypłacić dywidendę w przedziale 50-75%, zapisanym w strategii dywidendowej" - powiedział Strączyński podczas telekonferencji wynikowej.

"Nasze wskaźniki kapitałowe są na bardzo bezpiecznych poziomach, przekraczają minima regulacyjne o ok 60 pb" - dodał.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,4%, a Tier1 15,6% na koniec 2022 roku, przy wymogach regulacyjnych odpowiednio - 11,5% i 9,5%.

Reklama

Wiceprezes zwrócił uwagę, że bank spełnia wymogi zarówno jeśli chodzi o wypłatę w wysokości 50% - gdzie wymóg określa Tier1 wysokości 12,5%, a TCR - na 14,5%, jak i 75%, gdzie wymagany jest Tier1 w wysokości 12,9%, zaś TCR - 14,9%.

"Zarząd przedstawi swoją ostateczną rekomendację w sprawie dywidendy, gdy zakończymy wyliczenia dotyczące utrzymania wskaźników kapitałowych na odpowiednim poziomie także w roku 2023" - zapowiedział.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)