Nakłady inwestycyjne Grupy Apator nie powinny przekroczyć 60 mln zł w 2023 roku, poinformował członek zarządu Tomasz Łątka.

"Zakładamy capex na ten rok na poziomie do 60 mln zł, co jest w zgodzie ze strategią, która przewiduje inwestycje na poziomie 5-7% przychodów ze sprzedaży" - powiedział Łątka podczas webinaru.

W 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosły 69,5 mln zł, z tego ok. 20 mln zł stanowiły wydatki związane z relokacją dwóch fabryk.

"Środki przeznaczone będą głównie na kontynuację automatyzacji procesów produkcyjnych" - dodał Łątka.

Ponadto, w ramach prac rozwojowych, spółka wymienia rozwiązania dla segmentu prosumenckiego, rozwój portfolio technologii ultradźwiękowych i systemy do zarządzania mediami.

Reklama

Spółka zapowiedziała również, że chce w tym roku kontynuować zmniejszanie długu netto, który na koniec 2022 r. wynosił 211 mln zł, o 21,1% więcej niż rok wcześniej, ale o 17,6% mniej niż na koniec III kw. 2022 r. (256 mln zł).

"Zakładamy, że wskaźnik dług netto/EBITDA spadnie poniżej poziomu 2x na koniec 2023 roku" - powiedziała dyrektor ds. finansowych Małgorzata Mazurek.

Na koniec 2022 r. ten wskaźnik wynosił 2,06x.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)