Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł w ub.r. 22,82 mln zł (wobec 5,79 mln zł straty rok wcześniej), podano w komunikacie.

Jednostkowy zysk netto wyniósł 8,47 mln zł (wobec 2,34 mln zł straty w 2021 r.).

Ostateczne wyniki finansowe za 2022 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane 17 marca 2023 r.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 254,95 mln zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)