Zysk EBITDA wyniósł 219 mln zł wobec 164 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 535 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 401 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W całym 2022 r. spółka miała 805 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 695 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 2 146 mln zł w porównaniu z 1 743 mln zł rok wcześniej.

"Zarząd Kruk S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki za 2022 rok, które były zgodne ze wstępnymi szacunkami. Zysk netto grupy wyniósł 805 mln zł i jest najwyższym wynikiem w historii grupy. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 809 mln zł, o 17% więcej niż w 2021 roku. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2 627 mln zł ( o 19% więcej r/r), a inwestycje w nowe portfele wierzytelności były na poziomie 2 311 mln zł ( 33% więcej r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Dzięki inwestycjom z 2022 roku wzmocniliśmy naszą międzynarodową pozycję, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii. Spłaty z portfeli nabytych to efekt nieustannych prac w obszarze doskonalenia efektywności operacyjnej, w tym również digitalizacji, automatyzacji i transformacji technologicznej jaką przechodzi nasza organizacja. Dzięki konsekwencji w realizacji strategii i zaangażowaniu pracowników na 7 rynkach wypracowaliśmy 805 mln zł zysku netto, przy 25% rentowności na kapitale własnym" - skomentował CEO i prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Istotnie do EBITDA grupy, obok rynku polskiego i rumuńskiego, kontrybuował rynek włoski. Z kolei na poziomie EBITDA gotówkowej spółka wypracowała 1,8 mld zł, co również jest poziomem najwyższym w historii Kruka, wskazał Krupa w liście do akcjonariuszy.

"Na rynku włoskim i hiszpańskim rok wcześniej przełamaliśmy proces organicznej pracy nad podnoszeniem efektywności, by w 2022 roku uzyskać poziom pozwalający na znaczne inwestycje na tych rynkach - stanowiące 60% ubiegłorocznych nakładów w portfele wierzytelności. Znaczenie rynków zagranicznych dla grupy Kruk będzie również rosło w latach kolejnych" - napisał dalej.

Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w 2022 roku 1 913 mln zł, co stanowi wzrost o 21% (+337 mln zł) w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost przychodów r/r w tym segmencie wpłynęły wyższe przychody odsetkowe na portfelach nabytych (+177 mln zł r/r), pozytywna aktualizacja prognozy wpływów (+114 mln zł r/r) oraz wyższe niż planowane spłaty z portfeli (pozytywne odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych (+26 mln zł r/r), podano w sprawozdaniu zarządu.

W przypadku portfeli niezabezpieczonych, w 2022 roku odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych było dodatnie i wyniosło 295 mln zł (+3 mln zł r/r), co było jedną z przesłanek do aktualizacji prognozy wpływów w wysokości 441 mln zł (+129 mln zł r/r), Dla portfeli zabezpieczonych odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych było również dodatnie i wyniosło 49 mln zł (+23 mln zł r/r), natomiast aktualizacja prognozy wpływów wyniosła ujemne 57 mln zł (-15 mln zł r/r), na co przede wszystkim złożyła się ujemna aktualizacja portfeli zabezpieczonych w Hiszpanii, podano również w raporcie.

Aktywa grupy na koniec 2022 rok wyniosły 7,7 mld zł, co oznacza wzrost o 30% r/r. Wartość bilansowa inwestycji w pakiety wierzytelności wyniosła 6,8 mld zł i stanowiła 88% wartości aktywów grupy. Kapitał własny wzrósł w stosunku do końca 2021 roku o 25% i wyniósł na koniec 2022 roku 3,3 mld zł.

"Utrzymujemy dobry dostęp do finansowania. W trudnym makroekonomicznie i geopolitycznie 2022 roku pozyskaliśmy nowe finansowanie bankowe i wyemitowaliśmy 545 mln zł obligacji, przy tak dużym zainteresowaniem inwestorów, że przy jednej z emisji zrobiliśmy blisko 80% redukcję zapisów" - podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 804,98 mln zł wobec 694,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)