Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że Bank Pekao spełnił kryteria do wypłaty do 75% dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2022 r., podał bank. Jednocześnie Komisja zaleciła również niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych.

"Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. bank, w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2023 r. i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 75% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Ponadto KNF zaleciła bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

Zarząd banku nie podjął jeszcze decyzji w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2022, wskazano także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

Reklama

(ISBnews)