AmRest odnotował 1,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 17 mln euro wobec 13,9 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 79,8 mln euro wobec 75,3 mln euro zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 80,7 mln euro wobec 75,9 mln euro zysku rok wcześniej.

Marża EBITDA spadła o prawie 2 pkt proc. r/r do 12,8%, na co wpływ miała znaczna presja na koszty, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 621,2 mln euro w I kw. 2023 r. wobec 507 mln euro rok wcześniej.

"Kwartalne przychody Grupy AmRest osiągnęły 621,2 mln euro, co jest najlepszym wynikiem pierwszego kwartału w historii Grupy. Wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wynosi 22,5%, a porównywalny wskaźnik sprzedaży w sklepach własnych wyniósł 117. Wyniki sprzedaży były napędzane przez dalszy postęp w liczbie transakcji, co potwierdza liczba porównywalnych transakcji w sklepach własnych na poziomie 107 oraz aktywnym zarządzaniem przychodami, w tym podwyżkami cen, które były konieczne, aby złagodzić skutki kryzysu cen, które były niezbędne do złagodzenia silnej presji kosztowej" - czytamy w raporcie.

Reklama

Nakłady na inwestycje

W I kw. 2023 r. AmRest otworzył 17 restauracji (8 w Europie Wschodniej i Centralnej, 5 w Europie Zachodniej i 4 w Chinach). Ponadto 12 lokali zostało zamkniętych w ramach optymalizacji portfolio.

"Capex w tym okresie wyniósł 28,5 mln euro, co oznacza wzrost o 12 mln euro w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku, ponieważ inwestycje w renowację restauracji i digitalizację przyspieszyły" - czytamy dalej.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)