Warszawa, 29.05.2023 (ISBnews) - Moonlit otrzymał od CD Projekt (CDP) informację o wypowiedzeniu umowy licencyjnej zawartej 28 lipca 2022 r., podała spółka. Przedmiotem umowy było udzielenie spółce licencji przez CDP na wykorzystanie określonych utworów CDP w płatnym dodatku do gry "Model Builder".

"Wypowiedzenie umowy zostało złożone ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na rażące w ocenie CDP naruszenie umowy przez spółkę, pomimo uprzedniego wezwania. Zgodnie z pozyskaną przez spółkę informacją wypowiedzenie związane jest z naruszeniem polegającym na braku skorygowania przez byłego prezesa zarządu Jakuba Rozenka błędów w raporcie sprzedażowym dotyczącym sprzedaży DLC za okres IV kwartału 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie CDP wezwał spółkę do uiszczenia należnych, zaległych opłat licencyjnych wraz odsetkami w terminie 3 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia przez spółkę, a także do natychmiastowego zaprzestania korzystania z utworów należących do CDP oraz dalszego oferowania sprzedaży gry i DLC, podkreślono.

Spółka wskazuje, iż podejmie starania zmierzające do naprawienia powyższego naruszenia oraz próbę negocjacji mających na celu odstąpienie przez CDP od wypowiedzenia lub wznowienie obowiązywania umowy.

Reklama

"Jednocześnie spółka wskazuje, iż żądanie zaprzestania dalszego oferowania gry jest bezzasadne, z uwagi na nieposiadanie przez spółkę żadnych praw do gry 'Model Builder' i nie oferuje sprzedaży egzemplarzy tej gry. Ponadto DLC był sprzedawany osobno i jego wycofanie ze sprzedaży nie mogłoby mieć żadnego wpływu na wycofanie ze sprzedaży gry 'Model Builder'" - zakończono.

Moonlit to polska spółka gamingowa o softwearehouse'owym rodowodzie, która wydała własny tytuł "Model Builder". Studio zadebiutowało na NewConnect w połowie 2019 r.

(ISBnews)