CD Projekt odnotowało 91,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 113,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 99,09 mln zł wobec 137,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,21 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 377,92 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Przychody ze sprzedaży segmentu CD projekt RED wyniosły 244,27 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 295,49 mln zł rok wcześniej.

Na Przychody ze sprzedaży produktów segmentu w pierwszym półroczu 2023 r. składały się:

  • przychody związane z grą "Cyberpunk 2077",
  • przychody związane z grą "Wiedźmin 3: Dziki Gon" oraz z dodatkami "Serca z Kamienia" oraz "Krew i Wino",
  • przychody licencyjne z franczyz,
  • przychody związane z pozostałymi grami segmentu CD Projekt RED ("Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana", "Wiedźmin 2", "Wiedźmin" oraz "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści i pozostałymi)".

"Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. była niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, między innymi za sprawą wydania w pierwszym kwartale minionego roku gry 'Cyberpunk 2077' w wersji na konsole nowej generacji. Wspomniana premiera uczyniła pierwszy kwartał 2022 r. najlepszym pierwszym kwartałem w historii Grupy. Jednocześnie spadek przychodów przy stałym portfolio gier segmentu CD Projekt RED i braku istotnych wydarzeń pobudzających sprzedaż jest trendem naturalnym (od strony marketingowej spółka koncentrowała się na przygotowaniach do premiery dodatku 'Widmo Wolności" zaplanowanej na koniec trzeciego kwartału 2023 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 95,53 mln zł wobec 111,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077". Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)