Enel-Med odnotował 6,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 6,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 6,28 mln zł wobec 5,7 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11,21 mln zł wobec 9,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,87 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 115,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 6,86 mln zł wobec 7,03 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w ponad 40 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

Reklama

(ISBnews)