Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało, że zysk netto za 2022 r. w kwocie 1 898 320 125,62 zł podzielono w ten sposób, iż: kwotę 475 732 541,34 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy, a kwotę 1 422 587 584,28 zł - na dywidendę (wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,42 zł), podał bank.

Dzień dywidendy ustalono na dzień 4 lipca 2023 roku, a termin wypłaty dywidendy na 18 lipca 2023 roku. Liczba akcji banku objętych dywidendą wynosi 262 470 034, czytamy w komunikacie.

Kwota 5,42 zł na akcję jest zgodna z projektem uchwały zgłoszonym 2 czerwca przez Polski Fundusz Rozwoju.

W kwietniu Bank Pekao zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 958 015 624,1 zł na dywidendę. Proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosiła 3,65 zł.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

Reklama

(ISBnews)