Mostostal Zabrze przeprowadzi skup do 590 tys. akcji własnych po cenie 6,5 zł za sztukę, w celu ich umorzenia, podała spółka.

"Łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży nie przekroczy: 590 000; cena po jakiej nabywane będą akcje własne wyniesie: 6,5 zł [...]; łączna kwota, za którą spółka będzie nabywała akcje własne wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy: 4 002 422,75 zł" - czytamy w komunikacie.

Celem nabycia akcji własnych będzie ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki, zapowiedziano również.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży ogłoszone zostanie 29 czerwca 2023 r., oferty przyjmowane będą w dniach 30 czerwca - 14 lipca, a przewidywany dzień nabycia akcji własnych to 20 lipca 2023 r.

Reklama

Firmą inwestycyjną świadczącą usługi związane z przeprowadzeniem skupu akcji własnych na zasadzie wyłączności będzie Dom Maklerski BDM.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)