Mostostal Zabrze opublikował zaproszenie do sprzedaży do 590 tys. akcji własnych, stanowiących 0,79% udziału w kapitale zakładowym, po cenie 6,5 zł za sztukę, podała spółka.

Oferty przyjmowane będą do 14 lipca, a przewidywany dzień nabycia akcji własnych to 20 lipca 2023 r.

Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki, podkreślono.

Firmą inwestycyjną świadczącą usługi związane z przeprowadzeniem skupu akcji własnych na zasadzie wyłączności jest Dom Maklerski BDM.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)