Grupa OT Logistics kontynuuje plany inwestycyjne tak, by jeszcze w br. zwiększyć wydajność swoich portów o blisko 50% i dzięki automatyzacji poprawić ich efektywność, co w niedalekiej przyszłości pozwoli osiągnąć łączny, roczny potencjał przeładunkowy portów Grupy na poziomie ok. 12 mln ton, poinformował prezes Kamil Jedynak.

"Sytuacja finansowa Grupy OTL po I półroczu jest bardzo dobra, co pokazują szacunkowe wybrane dane finansowe, którymi dzielimy się z akcjonariuszami. [...] W dalszym ciągu sprzyjają nam czynniki rynkowe zarówno w usługach portowych, jak też w spedycjach kolejowej i morskiej. Nasze porty stają się coraz bardziej konkurencyjne, m.in. dzięki inwestycjom, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi przeładunkowe, głównie w zakresie towarów agro i węgla. Kontynuujemy także plany inwestycyjne tak, by jeszcze w tym roku zwiększyć wydajność naszych portów o blisko 50% i dzięki automatyzacji poprawić ich efektywność. Te działania pozwolą nam w niedalekiej przyszłości osiągnąć łączny, roczny potencjał przeładunkowy portów Grupy OTL na poziomie ok. 12 mln ton" - powiedział Jedynak, cytowany w komunikacie poświęconym szacunkowym wynikom.

Grupa OT Logistics podała, że zanotowało szacunkowo ok. 124 mln zł zysku netto, ok. 130 mln zł EBITDA w I poł. 2023 r., a przychody netto ze sprzedaży na poziomie około 350 mln zł. Na wartość osiągniętego zysku netto miały częściowo wpływ zdarzenia jednorazowe związane ze zbyciem przez spółkę posiadanych akcji Luka Rijeka d.d. i wygaśnięciem opcji put. Osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły blisko 54 mln zł.

Spółka podkreśliła, że umacnia pozycję w zakresie budowy kompleksowych łańcuchów dostaw i może oferować pełen wachlarz usług: frachtowanie statków, obsługę portową, spedycję i transport. W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka - świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)