Zysk operacyjny wyniósł 57,83 mln zł wobec 11,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 68,01 mln zł wobec 21,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 195,08 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 69,06 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 49,19 mln zł wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)