OT Logistics odnotowało 35,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 27,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 51,54 mln zł wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 156,53 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 78,77 mln zł rok wcześniej.

"Grupa OTL ma za sobą bardzo udane, rekordowe pierwsze półrocze tego roku, w którym sprzyjały nam czynniki rynkowe, w tym przede wszystkim przekierowanie transportu znaczącej części towarów masowych z drogi kolejowej na drogę morską za sprawą trwającej wojny w Ukrainie oraz zmian w łańcuchach logistycznych dostaw w Europie. W dalszym ciągu obserwujemy utrzymujący się wzmożony popyt na usługi logistyczne, głównie związane z przewozem, magazynowaniem oraz przeładunkami zbóż i pasz. Spodziewamy się także wzrostów na rynku dostaw węgla. Cały rok powinien zaowocować zwiększeniem przychodów Grupy OTL, na co wpływ będą w dużej mierze mieć właśnie czynniki rynkowe, w tym m.in. wspomniana obsługa ładunków zboża z Ukrainy w naszych terminalach. Ładunki te zostały przekierowane m.in. do Polski po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej na początku lipca. Ostatnie dwa lata dobitnie pokazały, że porty morskie pełnią kluczową rolę w światowej gospodarce, a nasz kraj ma szansę stać się logistycznym hubem dla Europy. Po wojnie to Polska może odgrywać kluczową rolę w tranzycie ukraińskich towarów, jak również ładunków kierowanych do Ukrainy w związku z odbudową kraju" - powiedział prezes Kamil Jedynak, cytowany w komunikacie.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 124,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 33,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 351,61 mln zł w porównaniu z 147,83 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 130,78 mln zł wobec 42,92 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W I półroczu 2023 r. przychody Grupy OTL wzrosły we wszystkich segmentach działalności: portowej - o niemal 100% (głównie za sprawą przeładunków towarów masowych oraz usług dodatkowych, zwłaszcza węgla w porcie w Świnoujściu o 51% r/r i towarów masowych agro oraz węgla w porcie w Gdyni o 73% r/r), spedycyjnej - o ponad 256% r/r za sprawą obsługiwanych przewozów towarów masowych drogą morską i kolejową, kolejowej - o 48,25% r/r (Kolej Bałtycka) oraz hydrotechnicznej - o 76,3 % r/r.

"Nasza pozycja rynkowa jest bardzo silna, a skala naszej działalności sukcesywnie wzrasta. Budujemy kompleksowe łańcuchy dostaw oferując usługi od frachtowania statków, przez obsługę portową, aż po spedycję i transport. Podnosimy konkurencyjność naszych portów, w które inwestujemy, by jeszcze w tym roku ich wydajność istotnie wzrosła. Wśród aktualnie realizowanych zakupów są dwa żurawie, które będą pracować w porcie w Świnoujściu, głównie przy przeładunkach towarów masowych, ale także ładunkach ponadgabarytowych czy kontenerów. Zakupione żurawie są urządzeniami nowej generacji, które spełniają normy środowiskowe i wpisują się w szybki postęp technologiczny. Wartość tej inwestycji to około 40 mln zł" - dodał wiceprezes Grzegorz Zubrzycki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 25,89 mln zł wobec 19,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)