"Powyższy wniosek zarządu [...] uzyskał pozytywną ocenę rady nadzorczej spółki, która zwróciła jednak równocześnie uwagę na to, że w jej opinii nawet przeznaczenie całego zysku netto spółki osiągniętego w 2022 roku na wypłatę dywidendy nie spowodowałoby negatywnych skutków dla płynności spółki i Grupy OTL oraz realizowanego planu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)