Zainteresowanie klientów frankowych ugodami nie spada; do końca lipca br. mBank zawarł 8,3 tys. takich ugód, poinformował wiceprezes Marek Lusztyn.

"Oferujemy klientom frankowym ugody od jesieni ub.r. Na koniec lipca mieliśmy zawartych blisko 8,3 tys. ugód" - powiedział Lusztyn podczas konferencji prasowej.

Jak wynika z przedstawionej przez bank prezentacji, do końca czerwca bank zawarł 8 133 ugody z klientami frankowymi. Jak podkreśla bank wszyscy aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycję ugody.

Lusztyn poinformował, że od początku "sagi frankowej" skumulowana wartość wszystkich rezerw na ryzyko prawne związane z CHF utworzonych przez bank od I kw. 2018 r. wyniosła 9,6 mld zł.

Pokrycie portfela CHF utworzonymi rezerwami na ryzyko prawne pod koniec II kw. 2023 r. wzrosło do 75,4% z 54,3% pod koniec 2022 r.

Reklama

Wiceprezes zaznaczył jednocześnie, że bank pracuje nad zmniejszeniem portfela frankowego. Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych w CHF spadła o 27,8% w porównaniu do końca 2021 r.: z 48 273 do 34 865.

Jak wynika z prezentacji, na koniec czerwca 2023 r. toczyły się 20 002 indywidualne sprawy dot. klauzul waloryzacyjnych. Łączna wartość roszczeń wyniosła 7,8 mld zł.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)