Zysk operacyjny wyniósł 378,34 mln zł wobec 292,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk gotówkowy EBITDA sięgnął 545,39 mln zł i był wyższy o 18% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 684,53 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 557,08 mln zł rok wcześniej.

"Kontynuujemy bardzo dobry trend wyników odnotowując kolejny mocny drugi kwartał. Jednocześnie po raz pierwszy w 25-letniej historii wyników po 2 kwartałach przekroczyliśmy poziom pół miliarda złotych zysku. Spłaty pozostają silne i również rekordowo wysokie. Dla mnie szczególnie ważnym jak wynik gotówkowy i tu przekroczyliśmy próg 1 mld zł EBITDA gotówkowej w półroczu. To kolejny kamień milowy. Dodatkowo, wyniki są budowane na każdym z naszych rynków, które pozytywnie kontrybuują zarówno do EBITDA jak i do EBITDA gotówkowej" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Grupa Kruk zainwestowała w II kwartale br. 653,15 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2 638 mln zł. Inwestycje w portfele wierzytelności w drugim kwartale 2022 r. wyniosły 495 mln zł, a ich wartość nominalna wynosiła 2 478,63 mln zł. Inwestycje z II kwartału 2023 r. to przede wszystkim portfele wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych (ponad 88%). Grupa inwestowała na każdym z rynków, na którym prowadzi działalność operacyjną, podano.

Reklama

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w drugim kwartale 2023 r. 776 320 tys. zł, tj. o 7% więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 18% więcej r/r. Wyższe o 119 571 tys. zł wpłaty w II kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ub.r. zostały zrealizowane głównie dzięki wyższym o 31% r/r wpłatom na rynku włoskim, wyższym o 66% r/r wpłatom na rynku hiszpańskim oraz wyższym o 6% r/r wpłatom na rynku polskim, podano również.

W I poł. 2023 r. spółka miała 528,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 488,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 299,28 mln zł w porównaniu z 1 101,93 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 736,11 mln zł wobec 621,92 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 1,2 mld zł, co stanowi wzrost o 17% r/r. Z zainwestowanych 1,2 mld zł przez Kruka w tym okresie 76% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku włoskiego. Dodatkowo, po dniu bilansowym w lipcu 2023, Grupa sfinalizowała m.in. zakup na rynku hiszpańskim portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 3,3 mld zł, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 528,04 mln zł wobec 488,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)