Pozytywny wpływ połączenia z Grupą Lotos i PGNiG na wyniki Grupy Orlen odzwierciedlają w szczególności: segment rafinerii, który zanotował wolumenowo o 36% wyższą sprzedaż (r/r), segment wydobycia, który zwiększył średnie wydobycie o ok. 140 tys. boe/d (r/r), a także segment gazu, który wygenerował w II kw. br. zysk EBITDA na poziomie 5,6 mld zł, podała spółka.

"W drugim kwartale br. zysk operacyjny EBITDA LIFO Grupy ORLEN wyniósł 8,7 mld zł. Przychody przekroczyły 74,6 mld zł, głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy Lotos i Grupy PGNiG. Pozytywny wpływ połączenia na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: segment rafinerii, który zanotował wolumenowo o 36% wyższą sprzedaż (r/r), segment wydobycia z łącznymi zasobami 2P ropy i gazu na poziomie ok. 1,3 mld boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), który zwiększył średnie wydobycie o ok. 140 tys. boe/d (r/r), a także segment gazu, który wygenerował zysk operacyjny EBITDA na poziomie 5,6 mld zł. Natomiast sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie ok. 1% całego wyniku EBITDA LIFO" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 2,5 mld zł, niższy o blisko 3 mld zł kw/kw, z czego 0,5 mld zł to wynik przejętej Grupy Lotos.

Reklama

"Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło otoczenie makroekonomiczne, w efekcie m.in. zmiany struktury przerabianych rop, związanej z odejściem od rosyjskiego surowca. Rafinerie Grupy Orlen pracowały na 90% mocy, przerabiając 9,5 mt ropy. Koncern odnotował wzrost sprzedaży o 36% (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 67%, oleju napędowego o 23%, LPG o 51%, paliwa lotniczego JET o 44% oraz COO o 10%. W Polsce sprzedaż była wyższa o 48%, przy niższej sprzedaży w Czechach o (-) 2% i na Litwie o (-) 10%" - czytamy dalej.

Grupa Orlen przeznaczy w tym roku blisko 14 mld zł na zapewnienie niskich cen gazu dla siedmiu milionów polskich gospodarstw domowych oraz 35 tysięcy podmiotów wrażliwych - jak szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki. Z tego m.in. względu segment wydobycie w ostatnim kwartale zanotował wynik w wysokości (-) 114 mln zł. Istotny wpływ miały na niego także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o ponad (-) 60% (r/r) oraz ropy o ponad (-) 30% (r/r). Średnia produkcja ropy i gazu w drugim kwartale, głównie w Polsce i Norwegii, wyniosła ok. 160 tys. boe/d, podano także.

"Z uwagi na mniejszy popyt na produkty petrochemiczne oraz realizację planowanych postojów remontowych instalacji, segment petrochemii w drugim kwartale br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie (-) 120 mln zł. Jednak zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych będzie systematycznie rosła, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu" - napisano też w informacji.

Segment energetyki w II kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości 555 mln zł, z czego 592 mln zł to wynik przejętej Grupy Energa i PGNiG. W tym czasie ponad 60% energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 3,4 TWh energii elektrycznej i 17,5 PJ ciepła.

"W efekcie m.in. spadku marży paliwowej (r/r) segment detaliczny osiągnął w drugim kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 662 mln zł, niższy o (-) 35 mln zł (r/r). Sprzedaż w tym okresie wzrosła z kolei o 5%, w tym sprzedaż benzyny o 8%, LPG o 4%, a oleju napędowego o 3%. Sieć detaliczna Grupy Orlen zwiększyła się o 272 stacje (r/r) do 3157, głównie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji, w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos, dodatkowo na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci oraz w Niemczech w efekcie uruchomienia stacji samoobsługowych przejętych od OMV. Obecnie koncern finalizuje nabycie 266 stacji w Austrii. O 261 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2570, w tym: 1902 w Polsce, 342 w Czechach, 185 w Niemczech, 64 na Węgrzech, 48 na Słowacji i 29 na Litwie" - czytamy dalej.

Orlen podkreśla, że "dynamicznie rozwija" również sieć stacji tankowania paliw alternatywnych. Obecnie do dyspozycji klientów są 672 stacje alternatywnego tankowania, w tym: 514 w Polsce, 139 w Czechach i 19 w Niemczech. Koncern inwestuje także w segment usług kurierskich, w efekcie czego "Orlen paczkę" można odebrać w ok. 8,3 tys. punktów w całej Polsce.

"W efekcie połączenia z Grupą PGNiG segment gazu zanotował w drugim kwartale wynik EBITDA na poziomie 5,6 mld zł. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 35,3 TWh, w tym 47% stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 15 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę ORLEN na koniec czerwca sięgał 19 TWh. Koncern, w ramach wsparcia polskich przedsiębiorców, obniżył ceny gazu dla klientów biznesowych (m.in. piekarni, cukierni i drobnych zakładów), które spadły w czerwcu do poziomu 293 zł/MWh" - napisano także w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)