Zysk operacyjny wyniósł 1,33 mln zł wobec 33,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,42 mln zł wobec 34,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,8 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 117,47 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała w raporcie, że sprzedaż wyrobów własnych BioMaxima przez Grupę wyniosła blisko 12 mln zł w I poł. 2023 roku. Sprzedaż poza granicami Polski wyniosła ponad 5,9 mln zł. Poza obszarem UE, główne rynki, na których sprzedawane są produkty Grupy to kraje byłego Związku Radzieckiego (z wyłączeniem Rosji i Białorusi) oraz Bliski Wschód.

Grupa BioMaxima stale rozwija swoją ofertę produktową dla odbiorców, wykorzystując pojawiające się szanse w postaci zapotrzebowania na nowe wyroby. W ocenia zarządu rezultaty działalności BioMaxima w 2023 roku należy ocenić pozytywnie w kontekście dalszego rozwoju grupy, podano.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 0,84 mln zł wobec 27,96 mln zł zysku rok wcześniej.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od 2022 r.

(ISBnews)