BioMaxima oczekuje, że w horyzoncie 3 lat należy spodziewać większego wzrostu EBITDA generowanego przez spółkę w stosunku do przychodów ogółem, poinformował prezes Łukasz Urban.

"Na dzień publikacji raportu trwa rozbudowa mocy produkcyjnych w segmencie mikrobiologii w istniejącym najstarszym budynku. Modernizacja powinna zakończyć się w październiku 2023 r., po czym bez zwłoki przystąpimy do instalacji linii produkcyjnych. W wyniku zrealizowanych inwestycji spółka będzie dysponowała w Lublinie łącznie infrastrukturą o powierzchni 6000 m.kw. Realizowana w ramach inwestycji automatyzacja procesów produkcyjnych zwłaszcza w obszarze mikrobiologii oraz testów wesprze rozwój skali i efektywności operacyjnej spółki oraz obniży jednostkowe koszty wytworzenia wyrobu. Oczekujemy, że w horyzoncie 3 lat należy spodziewać się efektu skali również w postaci większego wzrostu EBITDA generowanego przez spółkę w stosunku do przychodów ogółem" - napisał Urban w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

"Zarząd informował, że w maju 2023 r. złożył wniosek o dotację w ramach działania ścieżka Smart, dotyczącego opracowania rodziny innowacyjnych zestawów testów molekularnych do wykrywania obecności Salmonella spp. i Listeria spp. w czasie rzeczywistym. Aktualnie wniosek przeszedł już procedurę związaną z oceną przez Panel Ekspertów. W październiku spółka spodziewa się ostatecznej decyzji PARP w przedmiocie wniosku. Ponadto zarząd złożył wniosek o nową dotację związaną z innowacyjnymi podłożami mikrobiologicznymi oraz kolejnymi testami gradientowymi MIC. Z chwilą uruchomienia produkcji kilkudziesięciu już opracowanych testów do badania minimalnego stężenia hamującego, emitent będzie dysponował zdolnościami produkcyjnymi, opartymi na własnych technologiach w zakresie testów dyfuzyjnych obejmujących najważniejsze stosowane w rutynowej diagnostyce kategorie wyrobów (systemy gradientowe i krążkowe), za wyjątkiem systemów automatycznych, których w kraju jest dystrybutorem" - dodał.

Prezes zaznaczył też, że spółka prowadzi jednocześnie prace rozwojowe mające na celu opracowanie kolejnych technologii produkcji testów obejmujących nowe oznaczenia z krwi i innych płynów ustrojowych, a także w zastosowaniach przemysłowych, co przyczyni się do pełnego wykorzystania nowych mocy produkcyjnych również w obszarze szybkich testów. Zależna spółka rumuńska notuje wzrastające przychody oraz wypracowuje dodatkową marżę dla grupy kapitałowej, podkreślił prezes.

BioMaxima odnotowała 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 27,64 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 1,33 mln zł wobec 33,78 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA sięgnął 2,42 mln zł wobec 34,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,8 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 117,47 mln zł rok wcześniej.

Reklama

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2022 r.

(ISBnews)