BioMaxima odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,57 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,67 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 13,05 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 28,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33,44 mln zł w porównaniu z 130,52 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,51 mln zł wobec 36,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa BioMaxima wypracowała w raportowanym okresie 33 469 tys. zł przychodów netto i zrównanych z nimi. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 2 510 tys. zł. Zysk netto za trzy kwartały wyniósł 493 tys. złotych. Chociaż w porównaniu do przychodów za II kwartał, w III kwartale b.r. obserwujemy dodatnią dynamikę przychodów na poziomie 109%, jednak wartość sprzedaży ogółem za 2023 rok jest znacząco niższa od tej za 2022 rok, ze względu na zaprzestanie masowej sprzedaży testów i pozostałych wyrobów związanych ze diagnostyką COVID-19. Natomiast odnotowano wzrost wartości sprzedaży eksportowej z dynamiką 112% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022. Przychody eksportowe po trzech kwartałach stanowiły 34% przychodów ogółem, przy czym dynamika kwartał do kwartału (III/II) wynosiła 116%, wskazując na tendencję wzrostową w ciągu roku" - napisał prezes spółki Łukasz M. Urban w liście do akcjonariuszy.

Reklama

"Na wynik finansowy trzeciego kwartału wpływ miały dodatkowe koszty jednorazowe związane z wyposażaniem nowego zakładu produkcyjnego. Ponadto pięciomiesięczne opóźnienie oddania do użytkowania nowego zakładu i modernizacji istniejących budynków skutkowało brakiem planowanych efektów handlowych, oraz oczekiwanego wzrostu produktywności, a także ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z przedłużającą się inwestycją" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 0,49 mln zł wobec 28,99 mln zł zysku rok wcześniej.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2022 r.

(ISBnews)