Zysk operacyjny wyniósł 0,73 mln zł wobec 34,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,79 mln zł w 2023 r. wobec 143,87 mln zł rok wcześniej.

"Zakończony rok był pierwszym rokiem, gdzie pandemia COVID-19 miała już minimalny wpływ na wyniki finansowe emitenta i jednocześnie okresem zakończenia kluczowej z perspektywy rozwoju, rozbudowy infrastruktury produkcyjnej, magazynowej i administracyjnej spółki. W 2023 roku grupa kapitałowa BioMaxima wypracowała 46 786 tys. zł przychodów netto i zrównanych z nimi. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) za rok 2023 osiągnął poziom 3 216 tys. zł. Zysk netto za rok 2023 wyniósł 586 tys. zł" - napisał prezes Łukasz Urban w liście do akcjonariuszy,

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2024 r. wyniósł 0,6 mln zł wobec 29,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2022 r.

(ISBnews)