XPlus odnotowało 0,32 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,69 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,76 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 13,85 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 3 tys. zł jednostkowego zysku netto wobec 6,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 38,39 mln zł w porównaniu z 43,01 mln zł rok wcześniej.

XPlus to spółka notowana na NewConnect, specjalizująca się we wdrażaniu i rozwoju aplikacji Microsoft Dynamics 365 FSCM.

(ISBnews)