"Liczymy na to, że wejście na GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają w swojej strategii inwestowania w spółki z NewConnect. Szczególnie dotyczy to większych podmiotów i inwestorów instytucjonalnych, ponieważ obrót na rynku NewConnect zdominowany jest, jak wiadomo, gównie przez inwestorów indywidualnych. Jest to dla nas duża szansa i zamierzamy ją dobrze wykorzystać" - powiedział Ciszewski, cytowany w komunikacie.

JR Holding ASI podał wczoraj, że uzyskał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego w celu przejścia z małego rynku do notowań na głównym parkiecie GPW. Prospekt został złożony w KNF w maju 2022, a jego zatwierdzenie oznacza otwarcie drogi do debiutu JRH na rynku regulowanym.

"Cieszymy się, że sporządzony przez nas dokument został pozytywnie oceniony przez KNF, jest to ukoronowanie niemal dwuletniej pracy zespołu JRH oraz naszych doradców. Przez ten okres byliśmy w stałym dialogu z Urzędem Komisji i odpowiadaliśmy wyczerpująco na wszystkie pytania. Jest to dla nas duży sukces i ważny krok na drodze do debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" - dodał prezes JR Holding.

Spółka postrzega przeniesienie notowań z rynku NewConnect na tzw. duży parkiet jako ważny cel; jego osiągnięcie ma być istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój spółki. Doświadczenia spółek przenoszących notowania z NewConnect na rynek regulowany pokazują, że można liczyć na istotny wzrost obrotów na ich walorach, stwierdzono w komunikacie.

Reklama

"Kolejnym krokiem jest zgoda zarządu GPW i debiut notowań na rynku regulowanym. Spółka niezwłocznie składa wszystkie dokumenty i wnioski do GPW i KDPW, aby pierwsze notowanie na głównym rynku mogło się odbyć możliwie szybko" - podano także.

JR Holding ASI S.A. to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej i biotechnologicznej, deeptech, przemysłu kosmicznego i nowoczesnych mediów. Spółka w bieżącym roku zamierza rozwijać portfel zwiększając jego dywersyfikację, inwestując w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia oraz uruchamiać nowe projekty inwestycyjne.

(ISBnews)