Zysk operacyjny wyniósł 4,46 mln zł wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 7,73 mln zł wobec 5,28 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,72 mln zł w 2023 r. wobec 22,17 mln zł rok wcześniej.

Największy wpływ na wyniki spółki miało znaczne zwiększenie ekspozycji na rynki zagraniczne, gdzie biznes Brand24 urósł o 39% licząc rok do roku, podano.

"Ubiegły rok obfitował w nowe rekordy w historii Brand24. Jednym z nich jest rekord nowej sprzedaży zagranicznej, który pobiliśmy w listopadzie 2023, nie tylko pod względem liczby pozyskanych klientów (335 kont), ale też wielkości przychodu (191 tys. zł), który od nich uzyskaliśmy. Nowe funkcje pozwoliły nam na zmianę miksu klientów na korzyść średnich i dużych przedsiębiorstw, a także mimo wzrostu skali utrzymać wysoką dyscyplinę kosztową. Mam tu głównie na myśli szereg rozwiązań wspomaganych AI. Moduły AI ulepszają naszą obsługę klienta, oferując szybkie podsumowania rozmów z użytkownikami. Pomaga w tworzeniu treści na bloga, który jest głównym kanałem akwizycji klientów. Poprawia efektywność spotkań dzięki narzędziom tworzącym automatyczne transkrypty i podsumowania" - powiedział prezes Brand24 Michał Sadowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Dodał, że spółka wprowadziła też wiele ulepszeń dla klientów m.in. uruchomiła AI Wnioski, czyli funkcję, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy danych, wyręczając użytkownika i dostarczając mu gotowe wnioski. Pojawiły się też m.in. funkcje AI detekcji anomalii, czy AI analiza tematów.

"Bieżący rok powinien stać pod znakiem dalszych wzrostów, o czym świadczy m.in. wskaźnik ARR (Annual Run Rate) ze wszystkich przychodów abonamentowych na koniec grudnia 2023 r., który wyniósł prawie 31 mln zł. W tym zawiera się sprzedaż działu Insights24 (poszerzone, zindywidualizowane raporty) oraz aplikacji Brand Monitoring tworzonej we współpracy z firmą Semrush i sprzedawanej na ich platformie. Łącznie wygenerowało to w 2023 r. 1,5 mln zł. Liczymy, że w 2024 r. udział tych produktów w sprzedaży zauważalnie się zwiększy" - wskazał też prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 3,47 mln zł wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)