"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć całość zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 749 569 174,76 zł oraz część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 161 600 022,86 zł. Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25 530 098 akcji" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Budimeksu proponuje ustalić dzień dywidendy za 2023 rok na 29 maja 2024 r., a termin wypłaty dywidendy 6 czerwca 2024 r., podano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2023 r. miał 9,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Reklama