Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 147 799 870 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 23 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy - na 10 maja 2024 r.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 161,03 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)