Zysk operacyjny wyniósł 3,08 mln zł wobec 7,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 25,68 mln zł wobec 36,51 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"2023 rok był czasem wzmożonego wysiłku w kierunku zwiększenia eksportu co dało ponad 2-krotny wartościowy wzrost w porównaniu z 2022. Intensywnie pracujemy, aby w kolejnych latach ten trend był kontynuowany ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego i australijskiego. [...] Intensywnie pracujemy nad nowymi kanałami dystrybucji dla nowych linii produktowych i liczę, że kolejny rok nasza spółka zamknie znacznymi wzrostami w zakresie przychodów ze sprzedaży" - napisał prezes Dawid Cycoń w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 193,27 mln zł w 2023 r. wobec 281,66 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w 2023 roku wyniosły 193 265 tys. zł i były niższe o 88 399 tys. zł, tj. o 31% w porównaniu do 2022 roku. Spadek wartości sprzedaży wynika z pogorszenia ogólnej koniunktury w budownictwie i zmiany harmonogramów inwestycji realizowanych przez klientów. Wiele budów zostało wstrzymanych (w szczególności tych finansowanych z KPO czy nowej perspektywy finansowej UE), wiele miało przesunięte fronty robót, podano w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 0,88 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2023 r. miała 193,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)