Strata operacyjna wyniosła 3,64 mln zł wobec 2,87 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na pogorszenie wyniku operacyjnego w 2023 roku wpływ miała przede wszystkim wygenerowana niższa marża % ze sprzedaży o 4,3 pkt proc. r/r oraz utworzone odpisy aktualizujące dotyczące kosztów poniesionych na rozwój projektów inteligentnego obuwia oraz masek higienicznych i medycznych o wartości 4,1 mln zł w związku z zakończeniem działalności w tych obszarach" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk EBITDA wyniósł 3,11 mln zł wobec 9,37 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik EBITDA w 2023 roku wyniósł 3,1 mln zł, w porównaniu do 9,4 mln zł w 2022 roku (-6,3 mln zł r/r). Rentowność EBITDA (udział skonsolidowanego wyniku EBITDA w przychodach ze sprzedaży) wyniosła 3,1% (-6,2 pkt proc. r/r). W IV kwartale 2023 roku skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł -5,2 mln zł (vs -6,7 mln zł IV kwartał 2022 roku)" - czytamy dalej.

Reklama

"W 2023 roku wystąpiły zdarzenia jednorazowe, które miały istotny, negatywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA o łącznej wartości 5,1 mln zł" - wskazała także spółka.

Znormalizowany zysk EBITDA w ub.r. wyniósł 8,22 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,81 mln zł w 2023 r. wobec 100,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 6,42 mln zł wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 100 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)