Protektor, na podstawie przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów oraz dokonanej analizy sytuacji rynkowej w odniesieniu do realizowanej przez spółkę działalności polegającej na produkcji masek ochronnych oraz projektu pn. "Inteligentne Obuwie", podjął decyzję o zaniechaniu działalności w odniesieniu do obu projektów i utworzył odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych na pełną wartość aktywów służących do realizacji projektów w kwocie 4 134 985,74 zł, podała spółka.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 100,36 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)