QE będzie prowadzone "tak długo jak będzie to konieczne" dla wzmocnienia akomodacyjnego działania stóp procentowych i zakończy się "krótko" przed rozpoczęciem podwyżek stóp procentowych.

EBC będzie utrzymywał stopy procentowe na obecnym lub niższym poziomie aż inflacja w przekonująco zbliży się do poziomu bliskiego, ale niższego niż 2 proc. w horyzoncie projekcji, a wzrost inflacji do celu będzie również widoczny w trendzie inflacji bazowej.

System tieringu będzie dwustopniowy.

EBC zmodyfikował również zasady operacji TLTRO-III. Dla banków, dla których kwalifikowane pożyczki netto przekraczają poziom referencyjny, stopa będzie równa stopie depozytowej. Ponadto, możliwe będzie wydłużenie zapadalności operacji z 2 do 3 lat.

W czerwcu EBC poinformował, że oprocentowanie operacji TLTRO-III ma być równe stopie refinansowej +10 pb, dla banków dla których kwalifikowane pożyczki netto przekraczają poziom referencyjny stopa będzie niższa, równa stopie depozytowej +10 pb.

Przed posiedzeniem rynek oczekiwał (konsensus Bloomberga) obniżki stopy depozytowej o 10 pb. i kolejnego cięcia o 10 pb.

Konsensus zakładał także uruchomienie QE netto w skali 30 mld euro miesięcznie od października br. na 12 miesięcy.

Oczekiwano także wprowadzenia różnicowania stopy depozytowej w zależności od wysokości rezerw banków (tiering) oraz modyfikacji forward guidance w kierunku większego nacisku na utrzymywanie niskich stóp w zależności do kształtowania się inflacji vs. obecnego nacisku na horyzont czasowy utrzymywania niskich stóp.

W lipcu EBC zmodyfikował forward guidance, wskazując że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020 r.

EBC wygasił skup aktywów netto z końcem grudnia 2018 r. Od tamtej pory bank reinwestuje w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

W czerwcu EBC poinformował, że oprocentowanie operacji TLTRO-III ma być równe stopie refinansowej +10 pb, dla banków, dla których kwalifikowane pożyczki netto przekraczają poziom referencyjny stopa będzie niższa, równa stopie depozytowej +10 pb.

O godz. 14.30 rozpocznie się konferencja prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawi m.in. nowe projekcje makroekonomiczne banku.

Kadencja Draghiego wygasa 30 października br. Od 1 listopada EBC kierować będzie dotychczasowa szefowa MFW Christine Lagarde.

>>> Czytaj też: Kadrowa burza w KNF-ie. Trwają masowe odejścia dyrektorów