statystyki

Bankowość

Aval

wróć do działu: Bankowość »

Aval - poręczenie weksla.

Art. 30 ustawy Prawo wekslowe - "zapłatę wekslu można zabezpieczyć poręczeniem wekslowem (aval) co do całości sumy wekslowej lub co do jej części. Poręczenie może dać osoba trzecia lub nawet osoba, podpisana na wekslu".

Według Prawa wekslowego poręczenie umieszcza się na wekslu albo na przedłużku wpisując słowo "poręczam" lub inny zwrot równoznaczny i poświadcza się własnoręcznym podpisem poręczyciela. Za poręczenie uznaje się także sam podpis na przedniej stronie weksla. Aval powinien wskazywać, osobę za którą jest wystawiony. W przypadku gdy takiej wskazówki nie ma uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę.

Art. 32 prawa wekslowego stanowi, że poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty