statystyki

Bankowość

Credit scoring

wróć do działu: Bankowość »

Credit scoring – jest punktową metodą oceny ryzyka kredytowego związanego z danym kredytobiorcą. Mechanizm działania metody credit scoring polega na przydzielaniu ocenianym zmiennym punktów określonych w karcie scoringowej. Suma punktów jest miarą oceny potencjalnego kredytobiorcy.

Przykładowe dane jakie należy podać przy metodzie credit scoring:

 1. zawód
 2. wykształcenie
 3. status mieszkaniowy
 4. okres zamieszkania pod obecnym adresem
 5. wysokość miesięcznych dochodów
 6. posiadanie telefonu
 7. wiek i stan cywilny
 8. liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy
 9. posiadane rachunki bankowe
 10. posiadanie ubezpieczenia na życie
 11. posiadanie samochodu
 12. posiadane karty płatnicze
 13. okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie

Analiza scoringowa danych z karty aplikacyjnej dokonywana jest przy użyciu metod statystycznych. Każdej z cech kredytobiorcy przypisywane są punkty według skali wag.

Prawo dla specjalisty