statystyki

Bankowość

Rachunek pomocniczy

wróć do działu: Bankowość »

Rachunek pomocniczy – jest to rachunek bankowy służący do przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący jednostki gospodarczej. Rachunek pomocniczy służy do wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych takich jak np.:

  1. wypłata wynagrodzeń w placówkach terenowych,
  2. wypłata w skupie produktów rolnych,
  3. wypłata zaliczek na wydatki administracyjno-gospodarcze.

Rachunek pomocniczy mogą założyć:

  • podmioty instytucjonalne,
  • osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą,
  • gospodarstwa rolne
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki i zakłady budżetowe.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty