statystyki

Bankowość

Spirala zadłużenia

wróć do działu: Bankowość »

Spirala zadłużenia – jest to mechanizm nadmiernego zadłużania. Pożyczkobiorca zaciąga kolejne kredyty w części przeznaczona na sztucznie zwiększoną konsumpcję, a częściowo, żeby obsłużyć poprzednie długi. W tej sytuacji kredytobiorca wpada w pułapkę zadłużenia ponieważ zobowiązania kumulują się i pożyczkobiorca w pewnym momencie nie jest już w stanie ich obsłużyć.

Do sytuacji narastania spirali zadłużenia dochodzi wtedy, gdy kredytobiorca z dobrą historią kredytową w jakimkolwiek celu (także w celu zaspokojenia innych wierzycieli) - otrzymuje pożyczkę gotówkową na którą go nie stać.

Przyczyną wpadnięcia w spiralę zadłużenia mogą być także nie najlepsza praktyka kredytowa, czyli brak wystarczającego badania kredytobiorcy.

Wpadnięcie w spiralę zadłużenia w skrajnym wypadku może być wynikiem oszustwa wynikającego z zatajenia przez pożyczkobiorcę wszystkich swoich zobowiązań.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty