statystyki

Inne

Nadwyżka zrealizowana

wróć do działu: Inne »

Nadwyżka zrealizowana – jest to nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z toku wykonania budżetu. Nadwyżka zrealizowana stanowi zasób środków pieniężnych przechodzący na następny okres budżetowy.

Nadwyżkę zrealizowaną można wykorzystać na pokrycie deficytu budżetowego w następnych latach lub na inne, dodatkowe wydatki.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty