statystyki

Finanse

Wskaźnik szybki płynności

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik szybki płynności (ang. Quick Ratio) – jest uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności. Informuje on o możliwościach spółki spłacania swoich krótkoterminowych zobowiązań aktywami o wysokiej płynności. Inaczej mówiąc Quick Ratio mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów.

Definiuje się go wzorem.

gdzie:

Wsp - Wskaźnik szybki płynności
Ao – Aktywa obrotowe
Z – Zapasy
Krm – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zk – Zobowiązania krótkoterminowe

Za wzorcową wartość wskaźnika Quick Ratio uważa się poziom 1. W tym przypadku przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania przy pomocy płynnych aktywów finansowych. W praktyce poziom 1 jest rzadko spotykany, dlatego za satysfakcjonujący uważa się poziom od 1 do 1,2.

W przypadku gdy wskaźnik Quick Ratio jest mniejszy od 1 może to oznaczać kłopoty firmy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Poziom wyższy niż 1,5 może świadczyć o nadpłynność, czyli nieprodukcyjnym akumulowaniu środków pieniężnych.

Wskaźnik szybki płynności jest szczególnie ważne przy testowaniu płynności spółek deweloperskich, gdzie jako zapasy są uznawane materiały użyte w aktualnie budowanych obiektach.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty